DIY Dryer Sheets

So I am open to fun new uses for every day products as well as ways to use these products to save money. I have been on Pinterest a lot these days, getting inspired but not really putting the ideas I find to action yet. I found a frugal way to make your own bounce dryer sheets! That's right!!

How fun, now I went to get a few everyday things from Wal-Mart yesterday and went to grab some fabric softener since I NEVER use it in my laundry. The kids and I went through almost all the brands and scents to pick our favorite. Compared to a box of bounce sheets at $8.96 a large bottle of fabric softener was only $4-8 depending on the brand. Now my intentions are not to use the fabric softener for my laundry so it will be so worth it!

***Homemade Dryer Sheets
So here is what you need...
- Fabric softener of your choice (for sensitive skin use fragrance free, or use natural softener if you prefer natural products)
-Rags or old towel, flannel rags etc.
-Container
-Scissors
-Hanger or clothes line and clothes pins

Instructions:
Step 1: Cut fabric, or rags etc into smaller size (around 5"x8") whatever you prefer the size to be.
Step 2: Poor Fabric softener in bottom of the container (don't need too much)
Step 3: Add pieces of fabric to container
and let the fabric soak up the fabric softener
Step 4: Now ring out the pieces and allow to dry by using a hanger or clothes line and clothes pins

The instructions I read on how to do this said each towel should be good for about 40 loads, but even if it is only good for 5 loads it is still worth the money!! Some instructions say to use the towels wet too, something that may be worth a try.

Here are some other good uses for fabric softener:

***Make your own Febreze:
What you need:
- a empty 32 oz Febreze spray bottle or other spray bottle.
- 1/8 cup Fabric softener
- 2 TBSP Baking Soda
- Hot Tap Water (to fill bottle up to the top)

Mix ingredients into bottle, shake up and spray away!

Here are some ideas from Readers Digest

Removing old wallpaper


Removing old wallpaper is a snap with fabric softener. Just stir 1 cap-full liquid softener into 1 quart (1 liter) water and sponge the solution onto the wallpaper. Let it soak in for 20 minutes, then scrape the paper from the wall. If the wallpaper has a water-resistant coating, score it with a wire-bristle brush before treating with the fabric softener solution.
Abolish carpet shockTo eliminate static shock when you walk across your carpet, spray the carpet with a fabric softener solution. Dilute 1 cup softener with 2 1/2 quarts (2.5 liters) water; fill a spray bottle and lightly spritz the carpet. Take care not to saturate it and damage the carpet backing. Spray in the evening and let the carpet dry overnight before walking on it. The effect should last for several weeks.
Remove hair-spray residueDried-on overspray from hair spray can be tough to remove from walls and vanities, but even a buildup of residue is no match for a solution of 1 part liquid fabric softener to 2 parts water. Stir to blend, pour into a spray bottle, spritz the surface, and polish it with a dry cloth.
Clean now, not laterClean glass tables, shower doors, and other hard surfaces, and repel dust with liquid fabric softener. Mix 1 part softener into 4 parts water and store in a squirt bottle, such as an empty dishwashing liquid bottle. Apply a little solution to a clean cloth, wipe the surface, and then polish with a dry cloth.
Float away baked-on grimeForget scrubbing. Instead, soak burned-on foods from casseroles with liquid fabric softener. Fill the casserole with water, add a squirt of liquid fabric softener, and soak for an hour, or until residue wipes easily away.
Keep paintbrushes pliableAfter using a paintbrush, clean the bristles thoroughly and rinse them in a coffee can full of water with a drop of liquid fabric softener mixed in. After rinsing, wipe the bristles dry and store the brush as usual.
Remove hard-water stainsHard-water stains on windows can be difficult to remove. To speed up the process, dab full-strength liquid fabric softener onto the stains and let it soak for 10 minutes. Then wipe the softener and stain off the glass with a damp cloth and rinse.
Here are a couple links for great ways to use Dryer Sheets too! I love learning new ways to re-purpose things!!


http://mountainsurvival.com/bounce.html
Photobucket

1 comment:

 1. rồi, chẳng mấy chốc cũng sẽ truyền đi khắp cả hải vực. Tin này rốt cuộc
  sẽ tới tai đám tướng sĩ đang chống lại Bạch hùng xâm lấn, sẽ làm cho sĩ
  khí suy sụp, thậm chí không chiến tự thoái lui. Đến lúc đó Nam Hải bộ
  tộc sẽ đột phá phòng tuyến của đại quân hải tộc, tràn vào hải vực, nơi
  nơi giết chóc, cả hải giới sẽ trở thành một tràng Tu La địa ngục. Thế
  lực Nam Hải sau đó sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh cả hải vực.

  Từ góc độ nhìn của chúng ta thì tình huống lại không giống như vậy,
  chúng ta vừa mới chiếm lĩnh được hoàng cung biển sâu và khống chế cả hai
  đại hải tộc, thế cục lúc này rất bất định, các thế lực dưới cờ hai đại
  hải tộc này sẽ dấy binh tạo phản. Nếu chúng ta đem vũ lực của mình phái
  ra ngoài chống đỡ với Nam Hải, vậy chúng ta coi như rơi vào khốn cảnh
  hai đầu thụ địch. Đến lúc đó những phiên vương cũng sẽ tập trung quân
  lực, nhân khi Thần Long bộ tộc đại quân của chúng ta đang tập trung cả ở
  tiền tuyến, từ trong nội bộ cho chúng ta một đao trí mạng. Nếu việc này
  xảy ra thì quả là vô cùng tệ hại.
  dịch vụ dọn dẹp sổ sách
  dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ eco green city
  học kế toán tại hải phòng
  khoá học kế toán thực hành

  học kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  dịch vụ báo cáo tài chính
  dịch vụ kế toán thuế trọn gói
  eco green city nguyễn xiển
  goldmark city

  chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  chung cư newskyline
  chung cư hateco hoàng mai
  chung cư hà nội

  - Chủ nhân, lo lắng của ngài cũng không phải không có đạo lý. Hơn nữa,
  trong tứ hải còn có một Tây Hải nữa, Tây Hải mà thừa dịp này cho đại
  quân tiến công thì cũng rất khó nói. - Âu Đặc Tư cũng cảm thấy khó xử.

  Nghe Âu Đặc Tư nhắc tới Tây Hải, Đoạn Vân lúc này nghĩ đến một vấn đề:

  - Âu Đặc Tư, chẳng lẽ Nam Hải bộ tộc không xâm lược Tây Hải sao?

  Âu Đặc Tư trả lời:

  - Cũng không phải, chỉ có điều lãnh thổ của Tây Hải chủ yếu là ở vùng
  biển cạn. Họ thậm chí có thể theo những con sông đi vào đất liền. Do đó
  cho dù Nam Hải xâm lấn, tổn thất của Tây Hải cũng sẽ rất nhỏ.

  - Ồ, nguyên lai là như vậy hả.

  ReplyDelete